Testy profesní orientace

Nabízíme psychologické vyšetření se zaměřením na volbu další vzdělávací cesty. Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd a studenty posledních ročníků středních škol.

Zahrnuje úvodní rozhovor s dítětem/žákem a rodičem na téma další vzdělávací cesty, test rozumových schopností, dotazník se zaměřením na zájmy dítěte/žáka a závěrečný rozhovor s oběma s vyhodnocením.


Mgr. Zuzana Nová - psycholožka

Jsem psycholožka s dlouholetou praxí především v oblasti školství. Pracuji v pedagogicko- psychologické poradně, kde se věnuji především diagnostice a následné spolupráci s klienty, rodiči i školami. Absolvovala jsem velké množství psychologických kurzů, školení i konferencí, zaměřených především na oblast psychodiagnostiky a následné intervence u dětí. Dlouhodobě jsem se věnovala vedení primární prevence na školách. Při studiu VŠ jsem pracovala jako vychovatelka ve školní družině. S dětmi jsem pracovala také volnočasově, a to především vedením skautského oddílu. Krátkodobě jsem se podílela také na korektuře nových diagnostických nástrojů.


V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte na prochazkova@ddmpraha.cz
nebo telefonním čísle 603 514 665.