Testy profesní orientace

Nabízíme psychologické vyšetření se zaměřením na volbu další vzdělávací cesty. Vhodné pro žáky 8. a 9. tříd a studenty posledních ročníků středních škol.

Zahrnuje úvodní rozhovor s dítětem/žákem a rodičem na téma další vzdělávací cesty, test rozumových schopností, dotazník se zaměřením na zájmy dítěte/žáka a závěrečný rozhovor s oběma s vyhodnocením.


V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte na prochazkova@ddmpraha.cz
nebo telefonním čísle 603 514 665. 

Mgr. Anna Štindlová - psycholožka a psychoterapeutka

Jsem psycholožka a psychoterapeutka s dlouholetou praxí, nejprve ve školství, pak také ve zdravotnictví. Pracovala jsem se školními dětmi v pedagogicko-psychologické poradně (psychodiagnostika, výchovné poradenství, vedení skupin) a s dospívajícími na ambulanci střediska výchovné péče (skupinová a individuální terapie). Součástí mé práce byla rodinná terapie a poradenství pro rodiče klientů a podpora pedagogů ZŠ a SŠ. V psychiatrické nemocnici jsem se věnovala psychodiagnostice a psychoterapii dospělých (skupinová a individuální terapie, komunitní aktivity). Příležitostně se věnuji lektorování (semináře pro rodiče, kurzy pro externí pedagogy DDM). Aktuálně pracuji jako psycholog Centra podpory nadání DDM hl. m. Prahy.