Pedagog ZŠ

Ivana - učitelka na 1. stupni ZŠ

Přestože jsem vyrůstala v pedagogické rodině, rozhodla jsem se po maturitě pro studium přírodních věd. Brzy jsem ale zjistila, že mi tento obor nevyhovuje a nakonec jsem se přeci jen vydala v rodinných stopách. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK a stala jsem se učitelkou na 1. stupni základní školy. V novém zaměstnání jsem byla od počátku velice spokojená, naše základní škola má mladý pedagogický kolektiv v čele s dobrou paní ředitelkou. Vymýšlíme spoustu netradičních a zábavných aktivit, do kterých často zapojujeme i rodiče. Pro děti i učitele je škola zábavnější a práce pedagoga je, i přes problémy s některými žáky, o něco snazší.    

Výhody
Vysoká míra uplatnitelnosti v celé republice 
Stabilní práce 
Osm týdnů dovolené 
Dobrý pocit z výkonu užitečného povolání 
Možnost stravování ve školní jídelně 
Pevně daná pracovní doba i náplň 

Nevýhody
Může být psychicky náročné 
Velký zápřah pro hlasivky 
Obtížné zařizovaní nezbytného volna během školního roku 
Atmosféru ve škole ovlivňuje vedení školy 

Co je potřeba

Pro práci učitele na 1. stupni je nutné mít vysokoškolské magisterské vzdělání, které zajišťují výhradně pedagogické fakulty. Kvalifikaci pro učitele 2. stupně a středních škol lze získat opět magisterským studiem, a to buď na pedagogických fakultách, nebo na jiných (filozofických, přírodovědným, matematiko-fyzikálních, tělovýchovných apod.). Pro umělecké předměty, tělocvik, cizí jazyky a náboženství je možný i jiný způsob kvalifikace.

Pokud je pedagog kreativní a otevřený novým nápadům, je to velká výhoda pro něj i žáky. Zároveň by měl umět zůstat objektivní a nesklouzávat do zaběhlých stereotypů. Měl by mít pozitivní vztah k dětem a dokázat se dívat na svět i dětským pohledem.