Studium gymnázia

Petra - studentka gymnázia

Pro studium na gymnáziu jsem se rozhodla poměrně snadno. Neměla jsem jasnou představu o tom, co přesně bych jednou chtěla dělat, a tak jsem uvítala, že mám ještě čas na rozmyšlenou. Po složení přijímacích zkoušek jsem nastoupila na pražské Gymnázium Nad Štolou a své volby jsem nelitovala.

Výhody

všeobecný přehled
dobrý předpoklad pro studium na VŠ

Nevýhody

přijímací zkoušky
vyšší studijní požadavky
nutnost dalšího studia 

Při rozhodování o tom, zda zkusit gymnázium, hrají samozřejmě roli studijní výsledky. Ze své vlastní zkušenosti ale mohu říct, že známky nejsou úplně rozhodující. Myslím, že důležitější je všeobecný přehled a zájem, schopnost a ochota se učit. Dobrým vodítkem mohou být také příklady jednotných testů Cermat.

Vzhledem k všeobecnému zaměření je nutné počítat s tím, že ne každý předmět mi půjde a ne všechno mě bude bavit, přesto se ale budu muset všechno naučit. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsme si v rámci volitelných seminářů mohli vybrat obory podle svého zájmu, já jsem vybírala ty humanitně zaměřené, neboť jsem už věděla, že tím směrem se chci vydat a že chci pokračovat na vysoké škole.

Podle toho jsem si volila i maturitní předměty, abych se zároveň připravila i na přijímačky na Filozofickou fakultu. Z maturity jsem byla samozřejmě nervózní, ale všechno jsem nakonec zvládla a dostala jsem se i na vybranou vysokou školu.

Gymnázium bych doporučila tomu, koho baví studovat, nemá zatím vyhraněné zájmy a chce získat všeobecný rozhled. Zároveň je ale dobré počítat s tím, že po maturitě je téměř nezbytné pokračovat ještě v nějakém dalším studiu, aby člověk získal lepší uplatnění v oboru, který ho zajímá.