Polytechnické hnízdo

Učebny pro moderní pojetí dílen a robotiky - to jsou polytechnická hnízda, která vznikají po celé Praze přímo v zázemí středních škol a domů dětí a mládeže.


Myšlenku přenášet polytechnickou výchovu žáků základních škol na půdu středních škol a domovů dětí a mládeže uvedl v život společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vše stojí na logice zpřístupnění moderně vybavených dílen a kvalifikovaného personálu většímu počtu žáků.

Cílem je vytvořit dokonale vybavené dílny - tzv. polytechnická hnízda, umístěná přímo v zázemí středních škol a DDM. Základní školy tak mají možnost zařadit polytechnickou výchovu do svých vzdělávacích programů a vyhnout se přitom nákladným investicím do vybavení vlastních dílen a zajištění vyškoleného personálu.

Celkem by na území Prahy mělo vzniknout přibližně dvacet polytechnických hnízd. Jedním z těchto center je i Polytechnické hnízdo Stanice techniků, které základním školám otevřelo své brány v úterý 12. listopadu 2019. Celý program se navíc daří financovat díky podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a nejsou tak zatíženy rozpočty zapojených škol.

Více informací o projektu i o tom, jak se do něj můžete zapojit, naleznete zde.